návrh
interiéru

15.-€ / m2

Cena zahŕňa kompletný proces od prvého kontaktu s klientom cez návrh dispozícií, dizajnu až po následnú korekciu na základe konzultácií. Výstupom spolupráce sú fotorealistické 4K vizualizácie, VR vizualizácie (virtuálna prehliadka), výkresová dokumentácia a materiálovo-produktové listy. Doba zhotovenia kompletného projektu je v rozmedzí od 6 do 10 týždňov. Pre začiatok prác je dôležité vopred uhradiť zálohu vo výške 60% z celkovej ceny. Doplatok 40% z celkovej ceny je splatný až po ukončení spolupráce.

Štúdia
interiéru

10.-€ / m2

Táto služba je určená pre developerov a realitné kancelárie! Cena zahŕňa spracovanie vizualizácií a jednoduché korekcie na základe konzultácie. Výstupom spolupráce sú fotorealistické 4K vizualizácie (za príplatok aj VR vizualizácie). Doba zhotovenia vizualizácií je v rozmedzí od 1 do 2 týždňov. Pre začiatok prác je dôležité vopred uhradiť zálohu vo výške 60% z celkovej ceny. Doplatok 40% z celkovej ceny je splatný až po ukončení spolupráce.

REALIZÁCIA
interiéru

30.-€ / m2

Cena zahŕňa celý proces zo sekcie ‚Návrh interiéru‘ a autorský dozor pri realizácii spojený s manažovaním času a profesistov. Doba zhotovenia kompletného projektu od prvých návrhov po odovzdanie zhotoveného interiéru je v rozmedzí od 10 do 18 týždňov. Pre začiatok prác je dôležité vopred uhradiť zálohu vo výške 60% z celkovej ceny. Doplatok 40% z celkovej ceny je splatný až po ukončení spolupráce a odovzdaní hotovej realizácie.

návrh
exteriéru
rodinného domu

300.-€

Cena zahŕňa kompletný proces od prvého kontaktu s klientom cez návrh dizajnu RD, spevnených plôch vrátane jednoduchej úpravy terénu až po korekciu na základe konzultácií. Výstupom spolupráce sú fotorealistické vizualizácie, výkresová dokumentácia a materiálovo-produktové listy. Doba zhotovenia kompletného projektu je v rozmedzí od 2 do 4 týždňov. Pre začiatok prác je dôležité vopred uhradiť zálohu vo výške 60% z celkovej ceny. Doplatok 40% z celkovej ceny je splatný až po ukončení spolupráce.

NÁVRH exteriéru KOMERČNého objektu

350.-€

Cena zahŕňa kompletný proces od prvého kontaktu s klientom cez návrh dizajnu objektu, spevnených plôch vrátane jednoduchej úpravy terénu až po korekciu na základe konzultácií. Výstupom spolupráce sú fotorealistické vizualizácie, výkresová dokumentácia a materiálovo-produktové listy. Doba zhotovenia kompletného projektu je v rozmedzí od 2 do 4 týždňov. Pre začiatok prác je dôležité vopred uhradiť zálohu vo výške 60% z celkovej ceny. Doplatok 40% z celkovej ceny je splatný až po ukončení spolupráce.

Developerské
projekty

od 500.-€

Konečná cena je závislá od rozsahu samotného projektu a zahŕňa kompletný proces od prvého kontaktu s developerom, cez návrh dizajnu objektov / RD vrátane celej oblasti ako celku, spevnených plôch vrátane úpravy terénu až po následnú korekciu na základe konzultácií. Výstupom spolupráce sú fotorealistické vizualizácie, VR vizualizácie (virtuálna prehliadka) celej zóny a možnosť vyhotovenia a spracovania dronových záberov. Doba zhotovenia kompletného projektu je v rozmedzí od 3 do 6 týždňov. Pre začiatok prác je dôležité vopred uhradiť zálohu vo výške 60% z celkovej ceny. Doplatok 40% z celkovej ceny je splatný až po ukončení spolupráce.

cad
služby

25.-€ / hod

Cena je za odvedenú prácu v rámci služieb zahrňujúcich modelovanie 3D objektov, spracovanie výkresov, prípravy dát do CNC strojov, spracovanie grafických pôdorysov a mnoho iného.

3D
TLAČ
od 25.-€

Dohodnutá cena za model zahŕňa CAD služby za modelovanie objektu, tlačený materiál, amortizáciu tlačiarne, poplatok za spotrebu energie a postprodukciu výtlačku (čistenie a kompletizácia objektu). Doba zhotovenia je závislá od veľkosti a zložitosti modelu. Priemerná dĺžka je 1 týždeň.

VÝROBA
modelov

Na vyžiadanie

Dohodnutá cena zahŕňa celý proces od návrhu modelu vrátane vizualizácií pred začiatkom výroby, materiál potrebný na stavbu modelu, CAD a CNC služby spojené s jeho realizáciou a zabezpečenie dopravy ku klientovi na určené miesto. Doba zhotovenia je závislá na veľkosti, zložitosti a stupni zhotovenia modelu.
Priemerná doba realizácie sa pohybuje v rozmedzí od 6 do 12 týždňov. Pre začiatok prác je dôležité vopred uhradiť zálohu vo výške 80% z celkovej ceny. Doplatok 20% z celkovej ceny je splatný až po prebratí modelu.

Cenník služieb platný od 1.1.2023