návrh
interiéru
13€/m2

Cena zahŕňa kompletný proces od prvého kontaktu s klientom cez návrh dispozícií, dizajnu až po následnú korekciu na základe konzultácií. Výstupom spolupráce sú fotorealistické vizualizácie, VR vizualizácie, výkresová dokumentácia a materiálovo-produktové listy. Doba zhotovenia kompletného projektu je v rozmedzí od 6 do 10 týždňov. Pre začiatok prác je dôležité vopred uhradiť zálohu vo výške 60% z celkovej ceny. Doplatok 40% z celkovej ceny je splatný až po ukončení spolupráce.

realizácie
interiéru
25€/m2

Cena zahŕňa celý proces zo sekcie ‚Návrh interiéru‘ a autorský dozor pri realizácii spojený s manažovaním času a profesistov. Doba zhotovenia kompletného projektu od prvých návrhov po odovzdanie zhotoveného interiéru je v rozmedzí od 10 do 18 týždňov. Pre začiatok prác je dôležité vopred uhradiť zálohu vo výške 60% z celkovej ceny. Doplatok 40% z celkovej ceny je splatný až po ukončení spolupráce a odovzdaní hotovej realizácie.

návrh
exteriéru rd
250€

Cena zahŕňa kompletný proces od prvého kontaktu s klientom cez návrh dizajnu RD, spevnených plôch vrátane jednoduchej úpravy terénu až po korekciu na základe konzultácií. Výstupom spolupráce sú fotorealistické vizualizácie, výkresová dokumentácia a materiálovo-produktové listy. Doba zhotovenia kompletného projektu je v rozmedzí od 2 do 4 týždňov. Pre začiatok prác je dôležité vopred uhradiť zálohu vo výške 60% z celkovej ceny. Doplatok 40% z celkovej ceny je splatný až po ukončení spolupráce.

návrh
záhrady
od 200€

Cena zahŕňa celý proces od prvého kontaktu s klientom cez návrhy vrátane kompletnej výsadby až po následnú korekciu na základe konzultácií. Výstupom spolupráce sú vizualizácie, výkresová dokumentácia a výsadbový list. Doba zhotovenia kompletného projektu je v rozmedzí od 2 do 8 týždňov. Pre začiatok prác je dč5ležité vopred uhradiť zálohu vo výške 60% z celkovej ceny. Doplatok 40% z celkovej ceny je splatný až po ukončení spolupráce.

NÁVRH KOMERČNÝCH BUDOV
300€

Cena zahŕňa kompletný proces od prvého kontaktu s klientom cez návrh dizajnu objektu, spevnených plôch vrátane jednoduchej úpravy terénu až po korekciu na základe konzultácií. Výstupom spolupráce sú fotorealistické vizualizácie, výkresová dokumentácia a materiálovo-produktové listy. Doba zhotovenia kompletného projektu je v rozmedzí od 2 do 4 týždňov. Pre začiatok prác je dč5ležité vopred uhradiť zálohu vo výške 60% z celkovej ceny. Doplatok 40% z celkovej ceny je splatný až po ukončení spolupráce.

Developerské
projekty
od 500€

Cena zahŕňa kompletný proces od prvého kontaktu s developerom, cez návrh dizajnu budov vrátane celej oblasti ako celku, spevnených plôch vrátane jednoduchej úpravy terénu až po následnú korekciu na základe konzultácií. Výstupom spolupráce sú fotorealistické vizualizácie, VR vizualizácie celej zóny a spracovanie dronových záberov. Doba zhotovenia kompletného projektu je v rozmedzí od 3 do 6 týždňov. Pre začiatok prác je dôležité vopred uhradiť zálohu vo výške 60% z celkovej ceny. Doplatok 40% z celkovej ceny je splatný až po ukončení spolupráce.

Architektonické
modely
1000€/bm

Cena sa počíta podľa vzorca A + B dĺžok a zahŕňa celý proces od navrhnutia modelu vrátane vizualizácií pred začatím výroby, materiál potrebný na stavbu modelu, CAD a CNC služby spojené s jeho realizáciou a zabezpečenie dopravy ku klientovi na určené miesto. Doba zhotovenia je závislá na veľkosti, zložitosti a stupni zhotovenia modelu. Priemerná doba realizácie sa hýbe v rozmedzí od 6 do 12 týždňov. Pre začiatok prác je dč5ležité vopred uhradiť zálohu vo výške 80% z celkovej ceny. Doplatok 20% z celkovej ceny je splatný až po odovzdaní modelu.

3D
Tlač
od 20€

Výsledná cena za model zahŕňa CAD služby za modelovanie objektu, tlačený materiál, amortizáciu tlačiarne, poplatok za spotrebu energie a postprodukciu výtlačku (čistenie a kompletizácia objektu). Doba zhotovenia je závislá od veľkosti a zložitosti modelu. Priemerná dĺžka je 1 týždeň.

cad
služby
15€/hod

Cena je za odvedenú prácu v rámci služieb zahrňujúcich modelovanie 3D objektov, spracovanie výkresov, prípravy dát do CNC strojov, spracovanie grafických pôdorysov a mnoho iného.